Planer för de sista månaderna av 2016

Under återstoden av 2016 är det tänkt, att jag ska lägga ut texter som jag finner relevanta och värda att uppmärksamma i Noaks Ark-sammanhang. Detta kommer att ske med intervall om sju till tolv dagar. Detta skrivs den 30 september men texten kommer att läggas ut i nästa vecka. Länk till originalartiklar som refereras kommer att ges, i de fall där det är möjligt, för den som vill läsa hela artikeln.
Lars Moberg

This entry was posted in Okategoriserade by Lars Moberg. Bookmark the permalink.

About Lars Moberg

Lars Moberg är specialist i infektionsmedicin. Lars engagerade sig tidigt i hivfrågor, är en av initiativtagarna till såväl Venhälsan och Läkare mot AIDS som Noaks Ark, som han i dag är medicinskt ansvarig läkare för. Lars har suttit i den svenska Aidsdelegationen och ett flertal expertråd, var i många år redaktör för tidskriften Perspektiv på hiv och har författat flera broschyrer och en bok om hiv för bland andra Socialstyrelsen, Folkhälsoinstitutet och Noaks Ark.

Comments are closed.